Kvalita bielkoviny PDCAAS

Kvalita bielkoviny PDCAAS 1PDCAAS

Metoda PDCAAS (protein digestibility-corrected amino acid score) bola prijatá organizáciami FAO a WHO ako preferovaná metóda pre meranie hodnoty bielkovín v ľudskej výžive. Metoda je založená na porovnaní koncentrácii prvej limitujúcej esenciálnej aminokyseliny v testovanom proteínu s koncentráciou tejto aminokyseliny v referenčnom vzorku. Porovnávací spektrum aminokyselín je odvodené od požiadavkou na esenciálne aminokyseliny dieťaťa predškolského veku.

Takto získané chemické skóre je korigované skutočnou stráviteľnosťou testovaného proteínu (v stolici). Hodnoty PDCAAS vyšší ako 100 % sú zaokrúhlené (znížené) na 100 %. Hodnotu je možné taktiež uvádzať v rozmedzí 0 – 1 (napr. teda 1 = 100 %; 0,652 = 65,2% atď.).

Zhrnutie

Metodika PDCAAS je v súčasnosti asi tým najlepším, čo k porovnaní kvality bielkovín máme k dispozícii, aj keď sa môžeme do budúcna dočkať zmien.

Iné metódy (PER, BV) majú omnoho viacej nedostatkov.

Metoda PDCAAS ide bez problémov použiť pre izolovaný proteín, pre kombináciu je nutný prepočet (ako spektrum AMK, tak stráviteľnosti).

V praxi to môže znamenať, že pokiaľ si kúpite menej kvalitný proteín, ktorý garantuje 20 g bielkoviny na odmerku, tak nie vždy tomu tak je. Je možné, že po výpočtu PDCAAS zistíte, že z tých 20 g vstrebáte iba 15 g. Na 1 kg 70% koncentrátu si tak reálne kúpite „iba“ 55% bielkovín.

Proteíny spoločnosti WeFood Nutrition garantujú maximálnu vstrebateľnosť 100% bielkovín.

PDCAAS u WeFood

Hodnota PDCAAS nie je jediným faktorom. Pri výbere proteínov, ktoré WeFood Nutrition používa, bola táto hodnota iba overená po výbere dodávateľov a nebola kritériom, podľa ktorého sa WeFood Nutrition rozhodoval. Jednako táto hodnota vychádza ako maximálna možná, teda PDCAAS = 1 (teda 100%, ako u produktu 100% Native Whey, tak u 100% Native Protein).
Kritériom pre výber bolo omnoho viac, WeFood Nutrition je tak schopný garantovať výnimočnú kvalitu proteínov – napr. garantovaným množstvom prirodzene sa vyskytujúcich vitamínov, proteínom pripraveným natívne (čo je to natívny proteín), pôvodom a deklaráciou chovu, aj.

Princíp stanovenia

Hoci bol princíp metódy PDCAAS široko akceptovaný, vo vedeckej komunite boli vznesené kritické otázky týkajúce sa rady otázok(1), ako napr. platnosť predpísaných hodnôt požiadavku na obsah aminokyselín pre deti v predškolskom veku, platnosti korekcie pre fekálnu stráviteľnosť namiesto ileálnej a znižovanie hodnôt PDCAAS na 100 % (čo nevadí pri vyhodnocovaní izolovaného proteínu, ale môže ovplyvniť celodenný príjem rôznych typov bielkovín). Otázkou je taktiež možné zahrnutie semi-esenciálnych aminokyselín do výpočtu

FAO/WHO/UNU – požiadavky na množstva aminokyselín dieťaťa predškolského veku(2)

Amino acid Requirement (mg/g crude protein)
Isoleucine 28
Leucine 66
Lysine 58
Total sulfur amino acids 25
Total aromatic amino acids 63
Threonine 34
Tryptophan 11
Valine 35
Total 320

Príklad – hodnoty pre PER (Protein Efficiency Ratio – účinný pomer bielkovín), skutočnú fekálnu stráviteľnosť, aminokyselinové skóre a neupravené (neznížené) skóre PDCAAS pre niektoré vybrané proteíny.(3)

Proteín PER Digestibility % AAS PDCAAS
Vajcia 3.8 98 121 118
Kravské mlieko 3.1 95 127 121
Hovädzie 2.9 98 94 92
Sója 2.1 95 96 91
Pšenica 1.5 91 47 42

Objasnenie výpočtu

Výpočet sa skladá z dvoch hodnôt – aminokyselinového skórestráviteľnosti aminokyselinové skóre. Aminokyselinové skóre je najnižšie percento esenciálnej aminokyseliny. Napríklad pokiaľ je najnižšie percento lysinu 85 %, potom je skóre aminokyselin 85 % stráviteľnosti bielkovín. Stráviteľnosť bielkovín môže byť stanovená laboratóriom alebo môže byť aproximovaná použitím stavajúcich tabuliek stráviteľnosti potravín v potravinách.

Využitie v praxi

I cez svoje nedostatky, ide o najlepšiu možnú metódu. Hodnota PER je založená na požiadavkách na aminokyselinové spektrum dospávajúcich krýs. BV (Biological Value) je zase založená na dusíkovej bilancii.
Výpočet PDCAAS jednoducho prevediete na internete. Stačí na etikete produktu alebo potraviny nájsť konkrétne hodnoty aminokyselín a dosadiť je do vzorca. Stráviteľnosť sa dá dohľadať taktiež na internete. Pokiaľ vyskúšate výpočet na niektorých doplnkoch výživy, budete sa niekedy naozaj diviť (stretli sme sa s využiteľnosťou aj 35 % u proteínu).

Zdroje

(1) J Nutr. 2000 Jul;130(­7):1865S-7S. The protein digestibility-corrected amino acid score, DOI: 10.1093/jn/130­.7.1865S
(2) FAO/WHO/UNU Expert Consultation 1985.
(3) Data převzata od FAO/WHO Expert Consultation 1990, European Dairy Association 1997, a Renner 1983.
(4) Protein quality evaluation, Report of Joint FAO/WHO Expert Consultation, Bethesda, Md., USA 4–8 December 1989