/Kontakty
Kontakty 2018-05-25T09:30:06+00:00

Fakturačné údaje: 

Názov spoločnosti: BEEBO, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Rosina 715, 013 22 Rosina, Slovenská Republika
IČO: 44 852 533
IČ DPH: SK2022856484
E-mail: beebo@beebo.sk

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK63 5600 0000 0005 8251 8001

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 51550/L.

Sme plátci DPH.