Ustanovenie o ochrane osobných údajov

Obecné informácie

Toto ustanovenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracovaniu osobných údajov zo strany BEEBO, s.r.o. (ďalej len BEEBO). BEEBO robí všetko pre zaistenie toho, že spracovanie vašich osobných údajov prebieha takým spôsobom, aby vaše súkromie bolo chránené a zabezpečené. BEEBO spracováva osobné dáta v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, ktoré sa na ochranu osobných údajov aplikujú. Klienti, obchodný partneri a dodávatelia môžu využiť toto ustanovenie o ochrane osobných údajov k informovaní fyzických osôb o predávaní ich osobných údajov.

Osoby, ktorých osobné dáta BEEBO spracováva

BEEBO spracováva osobné údaje fyzických osôb vrátane osôb:

 • ktoré sú zákazníkmi, obchodnými partnermi alebo dodávateľmi BEEBO

Osobné údaje, ktoré BEEBO spracováva

Osobné údaje, ktoré BEEBO spracováva, môžu zahrnovať medzi iným taktiež údaje týkajúce sa identity osoby, mena, bydlisko, e-mailové adresy, telefónneho čísla, IP adresy alebo návštev webových stránok BEEBO.

Účely spracovania osobných údajov

BEEBO spracováva osobné údaje za nasledujúcimi účelmi:

 • relationship management a (cielený) marketing k vytvorení vzťahu s klientom a jeho udržaní a rozšírení;
 • doručení zakúpenej služby alebo tovaru;
 • zachovaní súladu s právnymi predpismi a odborovými predpismi.

Predávaní osobných údajov tretím stranám

BEEBO môže zdieľať osobné údaje s a predávať osobné údaje ostatným subjektom za predpokladu, že ich zapojenie je nevyhnutné k dosiahnutí niektorého z účelov uvedených vyššie. Najmä prepravca tovaru, správca webu či fakturačného programu.

Doba uchovávaní osobných údajov

BEEBO uchováva osobné údaje iba:

 • po dobu nutnou k účelom, pre ktorých boli osobné údaje pozbierané alebo po ktorú sú ďalej spracovávané, alebo požadované právnymi predpismi;
 • v rozsahu rozumne nutnom k naplneniu požiadavkou príslušných právnych predpisov;

Zabezpečenie

BEEBO má zavedená vhodná a obchodne rozumná technická, fyzická a organizačná opatrenia k ochrane osobných údajov proti náhodnému nebo nezákonnému zničeniu alebo náhodné strate, zmene, nepovolenému zverejneniu alebo prístupu a všetkým ďalším nezákonným spôsobom spracovania.

Právo prístupu, opravy, blokovaní a vymazaní

Pokiaľ BEEBO spracováva vaše osobné údaje, potom máte nasledujúce práva:

 • právo žiadať informácie o spracovaní osobných údajoch spracovávaných BEEBO alebo pre BEEBO;
 • právo na opravu, vymazaní alebo blokovaní vašich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, neúplné alebo nie sú spracovávané v súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov;
 • právo vysloviť nesúhlas zo spracovaním vašich osobných údajov a s predaním svojich osobných údajov inému správcovi na základe presvedčivých legitímnych dôvodov vzťahujúcich sa k vašej konkrétnej situácií za predpokladu, že BEEBO staví spracovanie osobných údajov na svojich legitímnych záujmoch alebo legitímnych záujmoch tretej strany, ktorá údaje odkryla;
 • právo odmietnuť zasielaní sprav priameho marketingu od BEEBO.

Výše uvedené požiadavky zašlite písomne na adresu:

BEEBO, s.r.o.
Petřvaldská 92/334
736 01 Havířov
Česká republika

Súčasťou žiadosti musí byť jednoznačné overenie vašej totožnosti (najmä úradne overeným podpisom) za účelom preukázaní, že ste subjektom požadovaných údajov. Za poskytnutí informácii o spracovaniu vašich osobných údajov v súlade zo zákonom účtuje BEEBO úhradu vo výške vzniknutých nákladov, minimálne však 5 EUR, za jedno poskytnutie informácií.

Úpravy ustanovení

BEEBO toto ustanovenie pravidelne aktualizuje a vyhradzuje si právo kedykoľvek meniť jeho obsah.

Toto ustanovenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované naposledy dňa 10.04.2019.

Cookies

Tieto webové stránky ukladajú v súlade zo zákony na vaše zariadenie súbory, obecne nazývané cookies.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, vďaka ktorým si navštívené webové stránky pamätajú vaše úkony a nastavenia, ktoré ste na nich previedli, takže tieto údaje nemusíte zadávať opakovane. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani ku zneužitiu prihlasovacích ú­dajov.

Aké cookies používame?

 • Kľúčové (funkčné) cookies – bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže sa vám napríklad strácať obsah košíka alebo nebude možné zostať prihlásený,
 • Analytické – umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívaní rôznych funkcii (Google Analytics). Podľa nich sa snažíme internetový obchod zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší.
 • Trackovací a remarketingové – pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť je v reklamných plochách na iných webových stránkach.
 • Konverzné – slúži k vyhodnoteniu ak funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na web dostávajú.

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies.

Ako zamedziť ukladaniu cookies?

Použití cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača.