Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny 1Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny hrajú dôležitú rolu vo výžive človeka. Verejnosť často vníma túto skupinu látok ako jednu zlúčeninu, pravda je však komplikovanejšia. V nasledujúcom článku sa budeme zabývať informáciami v zmysle zloženia a chemické štruktúry, rozdiely medzi jednotlivými n-3 a úlohou n-3 vo výžive človeka. Pro ty z vás, ktorým sa nechce prechádzať celý text, je pripravené zhrnutie najdôležitejších bodov. Odkazy na zdroje sú uvedené na konci textu.

Zhrnutie:

  • Kyselina alfa-linoleová (ALA) je v tele využívaná primárne ako zdroj energie, iba 1–9 % je v tele prevedené, na výslednú DHA, táto konverzia je teda bohužiaľ velice neefektívna.
  • Ľudský organizmus potrebuje omega-3 s dlhými reťazci – DHA a EPA.
  • Zvýšený príjem DHA a EPA zlepšuje funkciu pľúc a zasahuje do energetického metabolizmu.
  • Pri pravidelnom príjme DHA a EPA bola taktiež preukázaný zvýšená tvorba kolagénu vo väzoch a šľachách.
  • Pri pravidelnej suplementácii DHA a EPA sa zlepšili kognitívne funkcie a psychomotorické reakčné doby.
  • Omega-3 taktiež zvyšuje prietok krvi do svalov, zvyšuje rozsah pohybu a znižuje riziko vzniku opuchov, zvyšuje sa citlivosť na inzulín a spomaľuje proces straty svalovej tkane.
  • Omega-3 pozitívne ovplyvňuje vývoj mozgu u detí.

Zhrnutie – výstup pre spoločnosť WeFood Nutrition (prehlásenie výrobcu)

V prípade použitia omega-3 mastných kyselín v produktoch WeFood používame výhradne štandardizované množstvá omega-3 z živočíšnych zdrojov s konkrétnymi hodnotami DHA a EPA (n-3 MK s dlhými reťazci). Zdroje ALA nezapočítavame do účinného množstvá.

Naše náhrada stravy obsahuje ako jediný produkt Omega-3 mastné kyseliny z rýb.

Prevedené výskumy preukázali vplyv n-3 mastných kyselín na celou radu faktorov – krvný tlak, protizápalové účinky, udržovanie nízkej hladiny tukov v krvi, podpora funkcii mozgu, prevencia chorôb (cukrovka, rakovina, alergie aj.) Svoj význam hrajú také pri športu – protizápalové pôsobení, metabolizmus cukrov a tukov (zľahčenie oxidácie lipidov, zvýšenie citlivosti receptorov na inzulín aj.).

Omega-3 mastné kyseliny radíme medzi PUFA (Polyunsaturated fatty acids) – polynenasýtené mastné kyseliny – s dlhým reťazcom (16–24 uhlíkov). Charakteristickým znakom je prítomnosť dvojnej väzby na tretím uhlíku od n-konce molekuly.

Medzi najvýznamnejšie kyseliny patria:

ALA – 18:3 (n-3) – α-linoleová
EPA – 20:5 (n-3) – kyselina eikosapentaenová
DHA– 22:6 (n-3) – kyselina dokosahexaenová Pre zaujímavosť uvádzame i nasledujúcu tabuľku(1)

Omega-3 fatty acids, polyunsaturated

Common name Lipid name Chemical name
Hexadecatrienoic acid (HTA) 16:3 (n-3) all-cis 7,10,13-hexadecatrienoic acid
Alpha-linolenic acid (ALA) 18:3 (n-3) all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid
Stearidonic acid (SDA) 18:4 (n-3) all-cis-6,9,12,15,–octadecatetraenoic acid
Eicosatrienoic acid (ETE) 20:3 (n-3) all-cis-11,14,17-eicosatrienoic acid
Eicosatetraenoic acid (ETA) 20:4 (n-3) all-cis-8,11,14,17-eicosatetraenoic acid
Eicosapentaenoic acid (EPA, Timnodonic acid) 20:5 (n-3) all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoic acid
Heneicosapentaenoic acid (HPA) 21:5 (n-3) all-cis-6,9,12,15,18-heneicosapentaenoic acid
Docosapentaenoic acid (DPA, Clupanodonic acid) 22:5 (n-3) all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoic acid
Docosahexaenoic acid (DHA, Cervonic acid) 22:6 (n-3) all-cis-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoic acid
Tetracosapentaenoic acid 24:5 (n-3) all-cis-9,12,15,18,21-tetracosapentaenoic acid
Tetracosahexaenoic acid (Nisinic acid) 24:6 (n-3) all-cis-6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoic acid

ALA

Táto skratka označuje kyselinu alfa-linoleovou zloženú z osemnástich uhlíkov s tromi dvojnými väzbami. Túto mastnú kyselinu sú schopný syntetizovať rastliny – je možné ju preto nájsť v listoch niektorých rastlín, prípadne v olejoch (napr. ľanový olej). Kyselina alfa-linoleová je v tele využívaná primárne ako zdroj energie, iba 1–9% je v tele prevedené, za pomoci predlžovania reťazce uhlíkov, na výslednú DHA, táto konverzia je teda bohužiaľ velice neefektívna. ALA sa od EPA a DHA líši nie jenom štruktúrou ale i svojim metabolizmom a metabolickými produkty(2). Proces premeny definuje tzv. omega-3 kaskáda.

EPA, DHA

Tieto dve skratky označujú kyselinu eikosapentaenovou (EPA) zloženú z dvadsiatich uhlíkov s pätí dvojnými väzbami a kyselinu dokosahexaenovou (DHA) zloženú z dvadsiatich dvoch uhlíkov s šiestimi dvojnými väzbami.

Sú syntetizované jednobunečnými morskými organizmy, ktoré potom tvoria potravu pre morských živočíchov – preto najviac týchto mastných kyselín nájdeme práve v rybách. Ako príklad môžeme uviesť lososa, makrelu, sardinky, tunáka aj. (2) Zvýšeným príjmom týchto MK môžeme pozitívne ovplyvniť mnoho fyziologických procesov v našom tele.(3) Tieto MK môžeme taktiež nájsť vo špeciálnych olejoch z morských rás.

Omega-3 sú v potrave obsiahnuté vo forme tukov, ktoré sú zložené z jednotlivých triacylglycerolov. V triacylglyceroloch nachádzame tri molekuly mastných kyselín naviazané na jednu molekulu glycerolu. n-3

MK prijímame teda vo forme triacylglycerolov napríklad v rybím tuku. Tieto sú štepené chemicky za pomoci enzýmov (štepí väzbu medzi glycerolom a jednotlivými MK). Z polynenasýtených MK sú v tele syntetizované tzv. eikosanoidy (najmä prostaglandiny, postacykliny, tromboxany a leukotrieny). Obecná funkcia eikosanoidov je zaistená bunečnou signalizáciou, čím ovplyvňuje plno dôležitých procesov (kontrakcie a relaxácie hladké svaloviny, zrážanie krvi, psychické stavy, bolesť, zápal…). Vyskytujú sa takmer vo všetkých tkaniach a pôsobí tu ako lokálne hormóny(4,5).

Tieto látky môžu ale vznikať i z n-6 MK, avšak s opačným účinkom.(6) Z omega-3 MK vznikajú produkty, ktoré majú antiagregační, anti-arytmický, vasodilatačný, protizápalový účinok, naopak produkty, vzniknuté z omega-6 MK pôsobia ako mediátori zápalové reakcie, zvyšujú agregáciu trombocytov a pôsobia vazokonstrikčne­.(7)

Z výše uvedeného vyplýva, že je velice dôležité dodržovať správny pomer medzi prijímanými n-3 a n6 MK. Odporúčaný príjem je obvykle 250 mg EPA + DHA a 2g ALA denne. Odporúčané pomery (n-3 : n-6) sú odporúčané od 1:6 po 1:3, pri liečebných procesoch až 1:1.(8) V súčasnej dobe je tento pomer narušený v prospech n-6. Rada vedcov sa prikláňa k názoru, že práve tento nepomer vede k chorobám, ako sú napr. srdečné choroby, alergie, astma, ekzémy, porušenie ostrosti videní, poruchy imunitného systému, obezita, cukrovka, depresie a rakovina.

Omega-3 mastné kyseliny a medicína

Omega-3 mastné kyseliny sa využívajú aj v medicíne. Pôsobia pozitívne predovšetkým na srdečné choroby, rakovinu, činnosť mozgu, diabetes mellitus II. typu a artritídu. Medzi účinky n-3 môžeme napr. zaradiť prevenciu tvorby nežiaducich krvných zrazenín, redukciu hladiny voľných mastných kyselín a triacylglycerolov v krvi, zvyšujú flexibilitu membrán červených krviniek, pôsobia vasodilatačne, znižujú krvný tlak(9), potlačuje rast nádorov a zvyšuje citlivosť k chemoterapi­i(10), majú protizápalový účinok, bola preukázaná priama úmera pri porovnaní vážností symptómov u jedincov trpiacich depresiami a nedostatkom omega-3, u ľudí s nízkou hladinou DHA je násobne vyššia pravdepodobnosť, že je postihne starecká demencia.(13) Neadekvátne nízky príjem omega-3 MK vo vyvíjajúcom sa mozgu (plod, novorodenci, deti) vedie ku spomalenému rozvoji.(14) Existuje korelácia (vedecky preukázané) u vegetariánok, ktoré nekonzumujú ryby, s nízkou hladinou DHA v materskom mlieku.(6) Vplyv deficitu DHA je taktiež preukázaný – jedná sa o poruchy pamäti, emočné poruchy, zhoršenie kognitívnych funkcii, špatné zvládanie stresu aj.(15) Vplyv n-3 MK môžeme pozorovať aj u diabetes mellitus II. typu alebo aj artritídy (podpora syntézy prostagladinov s protizápalovými účinkami).

Vplyv na konkrétne choroby:

Srdečné choroby – je potvrdené zlepšenie stavu pacientov pri dávke 800–1000mg EPA + DHA na deň (11)

Rakovina – cieľom suplementácie omega-3 je zlepšiť pacientovu odpoveď na chemoterapii(12)

Omega-3 a šport

Rada štúdií preukazuje vplyv n-3 MK na výkon i následnú regeneráciu. Zvýšený príjem DHA a EPA zlepšuje funkcii pliec a zasahuje do energetického metabolizmu (podpora spaľovaní tukov). Omega-3 znižuje riziko vzniku zápalu svalov z možného pretrénovania v dobe regenerácie (72–96 h po tréningu).

Pri pravidelnom príjmu DHA a EPA bola taktiež preukázaná zvýšená tvorba kolagénu vo väzoch a šľachách. Pri pravidelnej suplementácii sa zlepšili kognitívne funkcie a psychomotorické reakčné doby. Omega-3 taktiež zvyšujú prietok krvi do svalov, zvyšujú rozsah pohybu a znižujú riziko vzniku opuchov, zvyšuje sa citlivosť na inzulín a spomaľuje proces zdratý svalovej tkane (16,17,18,19)

Záver

Náš organizmus je schopný si vytvoriť celú radu MK s výnimkou esenciálnych. Tieto esenciálne MK musíme prijímať z vonkajších zdrojov, nech už kombináciou pestrej a vyváženej stravy, špecifických suplementov či produktov, ktoré tieto MK obsahujú.

Vzhľadom k tomu, že je konverzia ALA na omega-3 mastné kyseliny eikosapentaenovou a dokosahexaenovou obmedzená, odporúča sa do stravy zaradiť i potraviny s obsahom týchto MK (DHA a EPA)(20) a strážiť si pomer n-6 a n-3. Aktuálny pomer sa pohybuje medzi 10:1 až 20:1(8), čo podporuje rozvoj rady onemocnení. Pre športovcov môže byť dávka DHA+EPA až 1–2g denne.

Použité skratky:

n-3 omega-3
n-6 omega-6
MK mastné kyseliny, mastná kyselina
PUFA polynenasýtené mastné kyseliny
ALA kyselina α-linoleová
EPA kyselina eikosapentaenová
DHA kyselina dokosahexaenová

Zdroje:

(1) Wikipedie – Polyunsaturated fatty acid

(2) Harris, W. (2004). Fish oil supplementation: Evidence for health benefits. CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE, 71(3), 208–+.

(3) Simopoulos, A. (2002). Omega-3 fatty acids in inflammation and autoimmune diseases. JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, 21(6), 495–505.

(4) Murray, R. K. et al. (2002). Harperova Biochemie. Praha H+H.

(5) Zadák, Z. (2008). Výživa v intenzivní péči –2., rozšířené a aktualizované vydání. Grada Publishing a.s.

(6) Felix, C. (1998). Vše o tucích typu omega-3. Pragma

(7) Gogus, U., Smith, C. (2010). n-3 Omega fatty acids: a review of current knowledge. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 45(3), 417–436.

(8) Simopoulos, A. P. (2007). Omega-3 Fatty Acids and Athletics. Current Sports Medicine Reports (American College of Sports Medicine), 6(4), 230–236.

(9) Poole, C. D., Halcox, J. P., Jenkins-Jones, S., Carr, E. S. M., Schifflers, M. G., Ray, K. K., & Currie, C. J. (2013). Omega-3 Fatty Acids and Mortality Outcome in Patients With and Without Type 2 Diabetes After Myocardial Infarction: A Retrospective, Matched-Cohort Study. Clinical Therapeutics, 35(1), 40–51. doi: http://dx.doi.org/….2012.11.008

(10) Pardini, R. S. (2006). Nutritional intervention with omega-3 fatty acids enhances tumor response to antineoplastic agents. Chemico-Biological Interactions, 162(2), 89–105. doi:10.1016/j­.cbi.2006.05.012

(11) Lavie, C. J., Milani, R. V., Mehra, M. R., Ventura, H. O. (2009). Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Cardiovascular Diseases. Journal of the American College of Cardiology, 54(7), 585–594. doi:10.1016/j­.jacc.2009.02­.084

(12) Spencer, L., Mann, C., Metcalfe, M., Webb, M., Pollard, C., Spencer, D., … Dennison, A. (2009). The effect of omega-3 FAs on tumour angiogenesis and their therapeutic potential. European Journal of Cancer, 45(12), 2077–2086. doi:10.1016/j­.ejca.2009.04­.026 (13) Stojanovicová, S. (2013). Význam polynenasycených kyselin během těhotenství a při kojení, jejich zdroje a přívod. Masarykova Univerzita Brno. (14) Innis, S. M. (2008). Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Research, 1237, 35–43.doi:10.1016/j­.brainres.2008­.08.078

(15) Denis, I., Potier, B., Vancassel, S., Heberden, C., & Lavialle, M. (2013). Omega-3 fatty acids and brain resistance to ageing and stress: Body of evidence and possible mechanisms. Ageing Research Reviews, 12(2), 579–594. doi:10.1016/j­.arr.2013.01.007

(16) Petráková (2014) Brno – Omega-3 mastné kyseliny s dlouhým řetězcem – jejich význam ve výživě člověka (17) Stephen Daniells. (2010). Omega-3 may boost lung function during sport. NutraIngredien­ts.com. Dostupné 8. únor 2014, z http://www.nutraingredients.com/…during-sport

(18) John Babraj, R. L. (2013). Nutrition: The power of Omega-3. Athletics Weekly. Dostupné 8. únor 2014, z http://www.athleticsweekly.com/…-of-omega-3/ (19) Volek. Why athletes need omega-3s – Nutrition Express Articles. Nutrition Express. Dostupné 8. leden 2014, z http://www.nutritionexpress.com:8001/…article.aspx?… (20) Mourek a kolektiv. (2009). Mastné kyseliny omega-3, zdraví a vývoj (2. vydání). Praha: Triton