Kvalita bielkoviny – DIAAS

Kvalita bielkoviny - DIAAS 1Problematiku okolo hodnotenia kvality bielkovín sledujeme pomerne starostlivo. Ako zdroje využívame väčšinou štúdie a odborné zahraniční weby. Preto nás pomerne prekvapilo, že o poslednej metodike, ktorá je aktuálna v príprave, neexistuje takmer žiadny článok v českom alebo slovenskom jazyku. Metodik na hodnotenie kvality bielkovín je celá rada. Posledná užívaná metodika (PDCAAS) má i po svojej aktualizácii stále svoje limity, písali sme o nich v tomto článku. Je pomerne zaujímavé, že rada dodávateľov surovín a výrobcov doplnkov o tejto metodike z roku 1991 nemá informácie a nepoužíva ju.

Zopakujme si, že medzi nevýhody patria:

 • platnosť predpísaných hodnôt požiadaviek na obsah aminokyselín pre detí v pred školnom veku
 • platnosť korekcie pre fekálnu stráviteľnosť namiesto ileálnu
 • znižovaní hodnôt PDCAAS na 100%

Vo zmieňovanom článku sme taktiež naznačili, že sa do budúcna môžeme dočkať zmien v hodnotení kvality bielkovín.

DIAAS je nová metóda pre stanovenie kvality bielkovín v ľudskej výžive. DIAAS znamená „Digestible Indispensable Amino Acid Score“. Metoda DIAAS bola vydaná Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 2013 a nahradzuje starú metódu z roku 1991 nazvanú PDCAAS (Protein Digestible Amino Acid Score).(2)

DIAAS je založená na relatívnom stráviteľnom obsahu esenciálnych aminokyselín (IAA – Indispensable Amino Acid) a špecifických požiadavkách na aminokyseliny.

Medzi faktory, ktoré sa podieľajú na výpočtu DIAAS, patria:

 • užití obsahu a profilu IAA ako základu pre určenie kvality
 • spôsoby stanovenia obsahu bielkovín a aminokyselín v zdroji bielkovín
 • presnosť jednotlivých požiadaviek pre IAA
 • normalizácia požiadaviek IAA na základe odhadovaného priemerného požiadavku na bielkoviny
 • postavení DIAAS na skutočnej ileálnej stráviteľnosti každej IAA v testovanom proteínu

Metoda DIAAS lepšie odráža skutočnú výživovú hodnotu bielkovín pre človeka ako samotná metóda PDCAAS. Metoda DIAAS taktiež umožňuje presnejšie vyhodnotenie výslednej kvality proteínov zmesí zostavenej z rôznych zdrojov bielkovín ako metóda PDCAAS. Je to dané tým, že metóda DIAAS generuje 9 hodnôt na proteín alebo zmes bielkovín, kým PDCAAS poskytuje iba jednu hodnotu na zdroj bielkovín. Najnižšia z 9 hodnôt je DIAAS daného proteínu (alebo zmesi). Naviac stráviteľnosť proteínu nie vždy odráža stráviteľnosť jednotlivých aminokyselín v metodike DIAAS je stráviteľnosť hodnotená zvlášť pre každú jednotlivú esenciálnu aminokyselinu, čo poskytuje presnejšie hodnoty (3).

Výrazný vplyv na stráviteľnosť proteínu má i poloha merania (4). Aminokyseliny opúšťajúce kyčelník, jež neprišli do tela s potravou, sú zvyšky endogénnej sekrécie a bunečného materiálu. Hodnota stráviteľnosti meraná na konci tenkého čreva (koniec kyčelníku) lepšie odráža množstvo vstrebaných aminokyselín oproti meraniu nestrávených aminokyselín zo stolice. Výsledné skóre je spočítane pre každú jednotlivú esenciálnu aminokyselinu zvlášť a najnižšia hodnota určuje celkové hodnotenie bielkovinného zdroja. Metoda naviac počíta s hodnotením pre tri skupiny (mladšie deti, deti, dospelí) a pre každú užíva iný referenčný proteín.

Pokiaľ niekoho zajímajú konkrétne hodnoty, prikladáme dve tabuľky (5) . Výpočet PDCAAS sa niekoľkokrát novelizoval, preto má rôzne hodnoty. Ale i tu sú vidieť výrazné rozdiely. Napríklad sójový proteínový izolát dosahuje i podľa staršej metodiky nižšiu kvalitu.

Kvalita bielkoviny - DIAAS 2

Rozdiely vo vstrebateľnosti bielkovín

Ešte výraznejších rozdielov si môžete všimnúť v nasledujúcej tabuľke. Výrobcov najpreferovanejší proteín (100 % Native Protein), ktorý je súčasťou i produktu GO MRP, má hodnotu DIAAS 141 (merané pre MPC, WeFood užíva MPI) oproti sójovému proteínovému izolátu s hodnotou DIAAS 98.

Dúfame, že pokiaľ sa teda budeme v budúcnosti baviť o kvalite produktov, budú k argumentácii užívaná tvrdá dáta, a nie iba marketing, ako je bohužiaľ často vidieť.

Kvalita bielkoviny - DIAAS 3

Zavedení metódy DIAAS by znamenalo zásadnú zmenu (pokiaľ by sa o tieto informácie zaujímala aj verejnosť), ale je treba doplniť nedostačujúce znalosti o trávení aminokyselín v ileu. Situáciu okolo tejto problematiky naďalej sledujeme a predpokladáme, že v budúcnu budeme informácie aktualizovať.

Zdroje:

 1. J Nutr. 2000 Jul;130(­7):1865S-7S. The protein digestibility-corrected amino acid score, DOI: 10.1093/jn/130­.7.1865S
 2. https://www.diaascalculator.com/
 3. Report of an FAO expert consultation, 2011, pp. 20–22.
 4. Report of an FAO expert consultation, 2011, pp. 19–20.
 5. Mathai, J., Liu, Y., & Stein, H. (2017). Values for digestible indispensable amino acid scores (DIAAS) for some dairy and plant proteins may better describe protein quality than values calculated using the concept for protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS). British Journal of Nutrition, 117(4), 490–499. doi:10.1017/S00071­14517000125